Zasady Kodeksu drogowego na przejściach dla pieszych

Kodeks drogowy bardzo dokładnie reguluje wszystkie zasady przemieszczania się pieszych po przejściach przeznaczonych dla nich. Kodeks drogowy uwzględnia wiele sytuacji w jakich może znaleźć się pieszy, a także rodzajów dróg i torowisk.

Pieszy na pasach kodeks drogowy

1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Pieszy musi zatrzymać się przy krawędzi jezdni i od tej pory być w pełni skupionym, aż do całkowitego przejścia na drugą stronę jezdni.
2. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
3. Ma on prawo do przechodzenia przez jezdnię poza miejscami do tego wyznaczonymi, pod warunkiem, iż w pobliżu 100 metrów nie znajduje się przejście dla pieszych, a także nie sprawia zagrożenia i nie utrudnia przemieszczania się innym uczestnikom ruchu.
4. Zobowiązany jest do korzystania z przejść nadziemnych lub podziemnych.
5. W przypadku torowisk tramwajowych, pieszy zobowiązany jest do przechodzenia przez nie wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
6. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście dla każdej z nich uważa się za przejście odrębne.