Jak przebiega leczenie uzależnień?

Ostatnie lata przyniosły znaczną zmianę w podejściu do terapii uzależnień. Zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi wzrosło, a co za tym idzie – rozwinęły się dotychczasowe szkoły i modele pomocowe i wykształciły zupełnie nowe.

Najczęściej stosowane podejścia do leczenia uzależnień

Ośrodki odwykowe dla narkomanów stosują często podejście behawioralno – poznawcze, opierające się głównie na koncepcji uczenia się zachowań przez kontakt społeczny. W przypadku uzależnienia od alkoholu często stosuje się podejście strategiczno – strukturalne. Znaczące zmiany przyniosło pojawienie się podejścia humanistycznego, opartego na koncepcjach poradnictwa i pomocy Carla Rogersa, oraz podejścia systemowego, cenionego w terapii rodzinnej.

Najważniejsza kwestia podczas leczenia

Współczesna terapia uzależnień bywa integralna – czerpie z wielu dotychczas wypracowanych metod, nie ograniczając się do jednego sposobu i dopasowując sposób oddziaływań do pacjenta i sytuacji, co wydaje się najskuteczniejsze. W każdym z przypadków najważniejszą kwestią pozostaje jednak zrozumienie pacjenta i przyczyn, dla których sięga po alkohol, narkotyki, czy podejmuje czynności, od których jest uzależniony. Przyczyn tych zwykle nie da się usunąć z życia pacjenta, można jednak zbudować u niego umiejętność kontrolowania swoich stanów emocjonalnych i wspólnie wypracować zmianę podejścia do trudnych wspomnień i negatywnych zdarzeń przytrafiających się w życiu – temu właśnie służy terapia w ośrodkach odwykowych.